Decorative Banner
מדעי ההתנהגות וניהול מדעי ההתנהגות וניהול
1958
שנת הקמת הפקולטה
3
מסלולים לתואר ראשון
7
מסלולים לתואר שני
52
חברי סגל - הפקולטה הגדולה בתחום בארץ
50%
סטודנטיות לתואר שני
Scroll Top