Decorative Banner
פעילות חברתית
פעילות חברתית
Social Hub Logo

פעילות חברתית

הפקולטה מקיימת סדרת פעילויות למען החברה והקהילה המסייעות לעמותות , ארגונים חברתיים , עסקים קטנים ובינוניים והמשק הישראלי כולו. במסגרת פעילויות אלו סטודנטים וחברי סגל מבצעים פרויקטים בארגונים אלו בתחומי ארגון ושיטות, חקר ביצועים, ניהול התפעול ומערכות מידע וניתוח נתונים.

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

 

Scroll Top