מערכת שעות תארים מתקדמים חורף תשפ”ד

 

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – הפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות

סמסטר ב’ [אביב] תשפ”ד

 

מקצוע

שם המקצוע

נק’

מועד שיעור

מרצה

מועדי מבחנים

הערות

96122

סמינר באנליזה של רשתות בריאות

2

הרצאה  יום ב’ 15:30 – 13:30

דר. ז’יכלינסקי נועה

 

 

96200

 

כלים מתמטיים למדעי הנתונים

 

3.5

 

הרצאה יום ה’  15:30 – 12:30
תרגול 11 יום ה’ 16:30 – 15:30

פרופ. לוין אסף

 

רשימת קורסי אופטימיזציה או סטטיסטיקה והסתברות

96208

 

בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות

 

2.5

 

הרצאה  ה’ 11:30– 09:30
שעת פרויקט יום ב’ 18:30 – 17:30

פרופ. חבר כרפס ארז

 

 

רשימת קורסי תורת המשחקים אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

96211

 

 

 

 

מודלים למסחר אלקטרוני

 

 

 

 

3.5

 

 

 

 

הרצאה  א’ 15:30 – 12:30
תרגול 11 יום א’ 15:30-16:30

תרגול 12 יום ד’ 08:30-09:30

תרגול 13 יום ה’ 12:30-13:30

 

דר. בן פורת עומר

 

 

 

 

מועד א: 13-09-2024

מועד ב: 07-10-2024

רשימת קורסי תורת המשחקים אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

96212

 

מודלים גרפים הסתברותיים

 

2

 

הרצאה יום ג’ 13:30-15:30  

דר. קניג בתיה

 

 

רשימת קורסי תורת המשחקים אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

הרישום לקורס הינו ידני, בתיאום עם המרצה בקורס.

96222

 

 

 

שפה, חישוביות וקוגניציה

 

 

 

3

 

 

 

הרצאה יום ב’ 15:30-17:30  

תרגול 11 יום ב’ 14:30-15:30

תרגול 12 יום ב’ 13:30-14:30

דר. ברזק יבגני

 

 

 

 

רשימת קורס נתונים              סטודנטים מחוץ לפקולטה-ניתן לפנות לרישום ידני למרצה בקורס.

96224

 

 

 

ניהול מידע מבוזר

 

 

 

3

 

 

 

הרצאה יום ד’ 14:30-16:30

תרגול 11 יום ד’ 16:30-17:30

תרגול 12 יום ג’ 14:30-15:30

 

פרופ. גל אביגדור

 

 

 

מועד א: 29-08-2024

מועד ב: 27-09-2024

רשימת קורס נתונים             

96226

 

 

חישוב, תורת המשחקים וכלכלה

 

 

2.5

 

 

הרצאה יום ב’ 10:30-12:30

תרגול 11 יום ב’ 12:30-13:30

 

פרופ. חבר מאיר רשף

 

 

 

רשימת קורסי תורת המשחקים אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

הקורס יועבר בשפה האנגלית.

96262

 

אחזור מידע

 

3.5

 

הרצאה יום ב’ 10:30-13:30          

תרגול 11 יום ב’  14:30-15:30
תרגול 12 יום ד’ 10:30 – 11:30

פרופ. קורלנד אורן

 

מועד א: 26-08-2024

מועד ב: 10-10-2024

רשימת קורס נתונים

96266

 

 

 

חווית משתמש במערכות אינטראקטיביות

 

 

3.5

 

 

 

הרצאה יום א’ 09:30-12:30

תרגול 11 יום א’ 12:30-13:30

תרגול 12 יום א’ 15:30-16:30

דר. גביש נירית

 

 

 

 

 

096291

מסחר אלגוריתמי בתדירות גבוהה

2

הרצאה יום ג’ 13:30-15:30

דר. נוימן אייל

 

הקורס יועבר באופן מקוון.

096292

 

 

שיטות חיזוי בפינטק

 

 

3

 

 

הרצאה יום ד’ 14:30-16:30 (זום)
תרגול 11 יום ד’ 16:30-17:30
תרגול 12 יום ג’ 12:30-13:30

דר. בן-ארצי אחיקם

 

 

 

רשימת קורס למידת מכונה

ההרצאות יעברו באופן מקוון.
התרגולים יעברו פרונטלית.

096324

 

הנדסת מערכות שירות

 

3.5

 

הרצאה יום ד’ 09:30-12:30

תרגול 11 יום ד’ 08:30-09:30

דר. מנדלסון גל

 

מועד א: 19-09-2024

מועד ב: 25-10-2024

רשימת קורס נתונים

096327

 

 

מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים

 

 

3.5

 

 

הרצאה יום ג’ 09:30-12:30

תרגול 11 יום ג’ 14:30-15:30

תרגול 12 יום ג’ 12:30-13:30
תרגול 13 יום ה’ 08:30-09:30

דר. חלק שאול נדב

 

 

מועד א: 05-09-2024

מועד ב: 01-10-2024

השלמה

096336

שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה

2

הרצאה יום ג’ 10:30-12:30

דר. גרבר דן

 

רשימת אופטימיזציה

096351

 

 

שיטות פוליהדרליות לתכנות בשלמים

 

 

2.5

 

 

הרצאה יום ד’ 14:30-16:30
תרגול 11 יום ד’ 16:30-17:30

פרופ. חבר לוין אסף

 

 

 

רשימת אופטימיזציה

הקורס יועבר במסגרת התכנית “יורוטק”, וינתן בשפה האנגלית.

96411

 

 

למידה חישובית 1

 

3.5

 

 

הרצאה יום ה’ 09:30-12:30

תרגול 11 יום ה’ 13:30-14:30

תרגול 12 יום ג’ 13:30-14:30

דר. גרבר דן

 

מועד א: 09-09-2024

מועד ב: 15-10-2024

השלמה

096412

 

 

 

ניהול וכריית תהליכים עסקיים

 

 

 

3

 

 

 

הרצאה – יום ג’ 17:30-19:30
תרגול 11 – יום ג’ 19:30-20:30

מר סנדרוביץ אריק

 

 

 

 

 רשימת קורס נתונים ההרצאות יעברו באופן מקוון. התרגולים יעברו באופן פרונטלי.

96475

תכנון ניסויים וניתוחם

2.5

הרצאה  יום ג’     09:30 – 11:30
תרגול 11  יום ג’  11:30 – 12:30

דר. אשר ג’קי

 

הקורס יועבר על-ידי בי”ס בינלאומי.

ינתן בשפה האנגלית.

96556

שוקי אופציות

2.5

הרצאה  יום ב’     16:30 –  18:30   
תרגול 11 יום ב’   18:30 – 19:30

דר. קעדאן מחמוד

מועד א: 05-09-2024

מועד ב: 30-09-2024

 

96570

תורת המשחקים והתנהגות כלכלית

3

הרצאה  יום ג’     09:30 – 12:30
תרגול  11 יום ד’  14:30 –  15:30
תרגול    12 יום ב’ 13:30 – 14:30

פרופ. חבר בביצ’נקו יעקב

מועד א: 16-09-2024

מועד ב: 10-10-2024

 

96576

למידה וסיבוכיות בתורת המשחקים

2

הרצאה  יום ד’     08:30 – 10:30

פרופ. חבר בביצ’נקו יעקב

 

רשימת קורסי תורת המשחקים אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית או רשימת קורסי למידה

 

96582

נושאים מתקדמים בכלכלה

3.5

הרצאה  יום ב’     08:30 – 11:30

פרופ. ערב עדו

 

 

96589

אקונומטריקה למתקדמים

3.5

הרצאה  יום ג’     09:30 – 12:30

דר. עייש אבישי

 

רשימת קורסי נתונים

096600

 

 

 

 

התנהגות ארגונית

 

 

 

 

3.5

 

 

 

 

הרצאה יום א’ 12:30-15:30

תרגול 11 יום א’ 15:30-16:30

תרגול 12 יום א’ 18:30-19:30

 

דר. הררי-חמם דנה

 

 

 

 

מועד א: 17-09-2024

מועד ב: 27-10-2024

 

96606

כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית

3

הרצאה  יום ה’    10:30 – 11:30
            יום ה’    14:30- 12:30

דר. פלונסקי אורי

 

רשימת קורסי תורת המשחקים אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

 

96617

חשיבה וקבלת החלטות

2.5

 

הרצאה יום ג’ 16:30-18:30

תרגול יום ג’ 18:30-19:30

פרופ. ערב עדו

מועד א: 28-08-2024

מועד ב: 25-09-2024

הקורס יועבר באנגלית במסגרת היורוטק.

96622

זהות ותהליכים קבוצתיים

2

הרצאה  יום א’    11:30 – 13:30

דר. אלסטר אנדריי

 

 

96625

הצגת מידע חזותי וקוגניציה

3

הרצאה  יום ב’ 11:30 –  13:30
תרגול 11 יום ב’ 13:30-14:30
תרגול 12 יום ד’  11:30-12:30
תרגול 13 יום ג’ 13:30-14:30

גב. אלבו יעל

 

 

96644

סמינר מחקרי בפסיכולוגיה סביבתית

2

הרצאה  יום א’  13:30 – 15:30

דר. הרציגר עטר

 

 

96690

כלכלה התנהגותית: למידה וארגונים

2.5

הרצאה  יום א’ 15:30 – 17:30
תרגול    11 יום א’ 17:30 – 18:30

פרופ. חבר תיאודורסקו כנרת    

 

 

096693

 

רשתות פסיכולוגיות וקוגניטיביות

 

3

 

הרצאה יום ג’ 09:30-11:30

תרגול יום ה’ 11:30-12:30

דר. קנת יועד

 

 

 

רשימת קורסי נתונים

096694

 

מטה קוגניציה

 

2.5

 

הרצאה יום ד’ 16:30-18:30

תרגול יום ד’ 08:30-09:30

פרופ. חבר אקרמן רקפת

 

 

96820

 

מערכות ניהול קשרי לקוחות

 

3

 

 

הרצאה יום ג’ 12:30-15:30
תרגול 11 יום ג’ 15:30-16:30

 

דר. דוידוב משה

 

 

.

97139

ניהול שרשראות אספקה מתקדם

2.5

הרצאה  יום ב’ 11:30 – 13:30
תרגול 11 יום ב’ 14:30-15:30

פרופ. הרר יל

מועד א: 26-08-2024

מועד ב: 14-10-2024

 

 

97140

שיטות מתקדמות בניהול פרויקטים

3.5

הרצאה יום א’ 16:30-19:30
תרגול 11 יום א’ 19:30-20:30

דר. אילוז מימוני מיכל

 

 

97222

ראייה ממוחשבת ויישומיה בחדר ניתוח

2.5

הרצאה יום ד’     14:30 – 16:30
תרגול 11 יום ד’ 16:30-17:30

דר. לויפר שלומי

 

רשימת קורסי למידה או רשימת קורסי נתונים

הרישום לקורס הינו ידני, בתיאום עם המרצה בקורס

97244

רובוטים קוגניטיביים

2.5

הרצאה יום א’ 12:30-14:30
תרגול 11 יום א’ 14:30-15:30
תרגול 12 יום א’ 17:30-18:30

פרופ. חבר כרפס ארז

 

רשימת קורסי תורת המשחקים אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

 

097246

 

מודלי חישוב חברתי

 

2.5

 

הרצאה יום ב’ 08:30-10:30

פרופ. טננהולץ משה

 

רשימת קורסי תורת המשחקים אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

הרישום בקורס הינו ידני בתיאום מול המרצה בקורס.

097248

 

למידת מכונה ברפואה

 

3

 

הרצאה יום ג’ 10:30-12:30

תרגול 11 יום ג’ 09:30-10:30

דר. שליט אורי

 

רשימת קורסי נתונים

הרישום בקורס הינו ידני בתיאום מול המרצה בקורס.

097280

אלגוריתמים בתרחישי אי-וודאות

3

הרצאה יום א’ 14:30-17:30

פרופ. חבר עמק יובל

 

רשימת קורסי תורת המשחקים אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

 

97400

הסקה סיבתית

2.5

 

הרצאה יום ג’ 16:30 – 18:30
תרגול    11 יום ג’ 18:30 – 19:30

פרופ. חבר שליט אור

 

רשימת קורסי סטטיסטיקה והסתברות או רשימת קורסי נתונים

097447

 

 

 

 

מבוא לחישוביות וסיבוכיות

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

הרצאה יום א’ 16:30-18:30

תרגול 11 יום א’ 18:30-19:30

תרגול 12 יום ב’ 13:30-14:30

תרגול 13 יום ג’ 13:30-14:30

 

פרופ. קוטין שי

מועד א: 02-09-2024

מועד ב: 24-09-2024

השלמה

097800

 

 

עקרונות השיווק

 

 

3.5

 

 

הרצאה יום ב’ 13:30-16:30

תרגול 11 יום ג’ 16:30-17:30

תרגול 12 יום ה’ 14:30-15:30

דר. הרציגר עטר

מועד א: 30-08-2024

מועד ב: 23-09-2024

 

97920

 

עיבוד שפה טבעית מחקרית

 

3.5

 

הרצאה יום ה’ 10:30-12:30

תרגול 11 יום ה’ 09:30-10:30

פרופ. רייכרט רועי

 

 

רשימת קורסי למידה

הרישום לקורס בתיאום מול מרצה הקורס.

97922

נושאים בלמידה עמוקה גיאומטרית

2.5

הרצאה  יום ג’     13:30 – 15:30
תרגול 11 יום ג’   15:30 – 16:30

דר. בסקין חיים

 

רשימת קורסי למידה

97980

 

פרטיות ואתיקה של מידע

 

2

 

הרצאה יום ג’ 08:30-10:30

דר. וולף רן

 

מועד א: 03-09-2024

מועד ב: 29-09-2024

 

 

098460

 

יישומי ניתוח רב-משתני

 

3.5

 

הרצאה יום ג’ 12:30-15:30

תרגול 11 יום ג’ 15:30-16:30

דר. וישקין אלון

 

רשימת קורסי סטטיסטיקה והסתברות

098663

סמינר בהתנהגות צרכנים

2

הרצאה יום ד’ 09:30-11:30

פרופ. חבר לבונטין ליאת

 

סמינר

098666

מדעי הקוגניציה המתקדמים

2

הרצאה יום ב’ 09:30-11:30

דר. קנת יועד

 

 

098960

ביצועים ומיטביות סובייקטיבית של עובדים

2.5

 

הרצאה יום ה’ 08:30-10:30

פרויקט יום ה’ 11:30-12:30

דר. הררי-חמם דנה

 

 

099400

 

סדנה בסטטיסטיקה לדוקטורנטים

 

3.5

הרצאה יום ב’ 1330-16:30

תרגול 11 יום ב’ 16:30-17:30

פרופ. חבר לבונטין ליאת

 

 

099621

סמינר בדינמיקה קבוצתית

2

הרצאה יום ב’ 16:30-18:30

דר. פלג עדו

 

סמינר

099635

סמינר שטח במדעי ההתנהגות בניהול

0.5

פרויקט יום ד’ 14:30-16:30

דר. קנת יועד

 

 

 

Scroll Top