1958
שנת הקמת הפקולטה
3
מסלולים לתואר ראשון
7
מסלולים לתואר שני
52
חברי סגל - הפקולטה הגדולה בתחום בארץ
50%
סטודנטיות לתואר שני
מערכת שעות לימודי הסמכה
מס קורס שם קורס סיווג הקורס בתכנית מדעי הנתונים מוסמכים מדעי ההתנהגות
94219 הנדסת תוכנה השלמה
94314 מודלים סטוכסטים השלמה
94345 מתמטיקה דיסקרטית ת' השלמה
94412 הסתברות מ השלמה
94424 סטטיסטיקה השלמה
94700 מבוא להנדסת נתונים השלמה
96411 למידה חישובית 1 השלמה
97447 מבוא לחישוביות וסיבוכיות השלמה
96200 כלים מתמטיים למדעי הנתונים קורס סטטיסטיקה והסתברות – או קורס אופטימיזציה
96327 מודלים לא לינאריים בחקב"צ קורסי אופטימיזציה
96335 אופטימיזציה בתנאי אי ודאות קורסי אופטימיזציה
96336 שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה קורסי אופטימיזציה
96351 שיטות פוליהדרליות בתכנות בשלמים קורסי אופטימיזציה
97325 תיאוריה ושיטות באופטימיזציה דלילה קורסי אופטימיזציה
98312 אופטימיזציה 2 קורסי אופטימיזציה או קורס תורת המשחקים ואלגוריתמיקה
96292 שיטות חיזוי בפינטק קורסי למידת חישובית
96293 למידה חישובית בבחירת תיק השקעות קורסי למידת חישובית
97200 למידה עמוקה קורסי למידת חישובית או קורס נתונים
96693 רשתות פסיכולוגיות וקוגניטיביות קורסי נתונים קורס בתכנית
96222 עיבוד שפה, קוגניציה וחישוביות קורסי נתונים
96224 ניהול מידע מבוזר קורסי נתונים
96262 אחזור מידע קורסי נתונים
96324 הנדסת מערכות שירות קורסי נתונים
97247 טכנטלוגיות האנטרנט של הדברים קורסי נתונים
97248 למידת מכונה ברפואה קורסי נתונים או קורס למידת חישובית
97400 מבוא להסקה סיבתית קורסי נתונים או קורס סטטיסטיקה והסתברות
98460 ישומי ניתוח רב משתני קורסי סטטיסטיקה והסתברות קורס בתכנית
96425 סדרות עתיות קורסי סטטיסטיקה והסתברות
96450 השוואות מרובות קורסי סטטיסטיקה והסתברות
98413 תהליכים סטוכסטיים קורסי סטטיסטיקה והסתברות
98414 תאוריה סטטיסטית קורסי סטטיסטיקה והסתברות
96211 מודלים למסחר אלקטרוני קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה
96212 מודלים גרפיים הסתברותיים קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה
96291 מסחר אלגוריתמי בתדירות גבוהה קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה
96570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה
97244 רובוטים קוגניטיביים קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה
97246 מודלי חישוב חברתי קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה
96602 נושאים נבחרים במדעי התנהגות קורס בתכנית
96609 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות קורס בתכנית
96617 חשיבה וקבלת החלטות קורס בתכנית
96625 הצגת מידע חזותי וקוגניציה קורס בתכנית
96690 כלכלה התנהגותית: למידה וארגונים קורס בתכנית
96694 מטה קוגניציה קורס בתכנית
97800 עקרונות השיווק קורס בתכנית
98663 התנהגות צרכנית קורס בתכנית
99621 סמינר דינמיקה קבוצתית קורס בתכנית
99635 סמינר במדעי ההתנהגות קורס בתכנית
96261 נושאים נבחרים במערכות מידע (פרטיות נתונים)
96556 שוקי אופציות
Scroll Top