קבלה להנדסת מערכות מידע – חורף תשפ"א

קבלה להנדסת מערכות מידע – חורף תשפ"א

 1. קבלה רגילה על פי בגרויות ובחינת פסיכומטרי

סף קבלה  – 87      https://admissions.technion.ac.il/calculator/

 1. קבלה על סמך בגרות ובחינות סיווג

הסכם יחושב על על בסיס ממוצע הבגרות המיטבי  והציון בבחינת הסיווג במתמטיקה הנהוגה בטכניון – סכם קבלה דרוש 87 – https://admissions.technion.ac.il/calculator/

שימו לב: מועדי סיווג הקרובים

יום שישי ה 05.06.2020,  יום שני ה ,30.06.2020  יום שישי ה 14.08.2020, יום שישי ה 04.09.2020

קורס הכנה לבחינות הסיווג:

לרשות המועמדים קורס הכנה למבחן: מידע מלא על המבחן, בחינות משנים קודמות ותרגילים לתרגול עצמי ניתן למצוא באתר: מבחן הסיווג במתמטיקה: קורס הכנה מקוון

דרישות נוספות:

 • לפי נהלי הטכניון, מועמדים לטכניון חייבים בציון 104 לפחות במבחן אמי"ר או בפרק האנגלית במבחן בפסיכומטרי (גם אם מדובר בקבלה ללא פסיכומטרי).
 • מועמדים שלמדו בבית ספר תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית חייבים במבחן יע"ל, בציון 113 לפחות.
 • על המועמדים להשלים את דרישות העברית והאנגלית במועד ספטמבר 2020 לכל המאוחר.
 • על מנת להתקבל למסלול הנדסת נתונים ומידע, אין חובה למבחן סיווג בפיזיקה אך מועמדים שלא למדו פיזיקה בתיכון חייבים לעבור מבחן סיווג במכניקה כתנאי ללימוד המקצוע פיזיקה 1.
 1. קבלה דרך אפיק צבירה

בהתאם להחלטת הנהלת הטכניון, מועמדים לשנה"ל תשפ"א יוכלו להתחיל את לימודיהם באפיק צבירה בלימודי חוץ של הטכניון ולהתקבל לטכניון על פי הישגיהם באפיק זה.

באפיק זה, מועמדים ילמדו במהלך סמסטר חורף תשפ"א (אוקטובר 2020) את "המערכת המומלצת"  של סמסטר א' דרך היחידה ללימודי חוץ. (המערכת המומלצת מפורטת מטה)

 • על המועמד ללמוד את 17.5 הנ"ז של סמסטר 1 בסמסטר חורף תשפ"א. על מנת להתקבל בסמסטר אביב תשפ"א כסטודנט מן המניין, על המועמד להצליח בכל המקצועות בציון של לפחות 70 ובציון ממוצע של 80 לפחות. כמובן, עם המעבר למעמד של סטודנט מן המניין, הנקודות של האפיק יוכרו לתואר.
 • אם המועמד צבר כבר חלק מהמקצועות הנכללים במערכת המומלצת של סמסטר ראשון בלימוד קודם, עליו ללמוד בסמסטר א' תשפ"א לפחות 18 נ"ז (לא כולל קורסי שפות מל"ג וספורט) מהמשך המערכת המומלצת של המסלול הרלוונטי.

סמסטר 1

מס' קורס שם קורס נק'
104016 אלגברה 1/מורחב 5
104018 חשבון אינפיניטסימלי ואינטגרלי 1מ 5
094347 מתמטיקה דיסקרטית 3.5
234221 מבוא למדעי המחשב נ' 4
סה"כ 17.5

אופציות רק למי שכבר צבר חלק מהקורסים הנ"ל – ובמידה ויש את הקדם

104022 חשבון אינפיניטסימלי ואינטגרלי 2מ 5
114051 פיסיקה 1 2.5
094202 מבוא לניתוח נתונים 3.5
094219ְְ הנדסת תוכנה 3.5

ְהערה: יש להקפיד על עמידה בכל דרישות הקדם של הקורסים שלא נמצאים במערכת המומלצת של סמסטר 1!

ְדרישות נוספות:

 • ְ
 • מועמדים שלמדו בבית ספר תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית יהיו פטורים ממבחן יעל.
 • על המועמדים להשלים את דרישות האנגלית עד תום סמסטר חורף תשפ"א (מועד דצמבר 2020 לכל המאוחר).
 • על מנת להתקבל כסטודנט מן המניין למסלול הנדסת נתונים ומידע, אין חובה למבחן סיווג בפיזיקה אך מועמדים שלא למדו פיזיקה בתיכון חייבים לעבור מבחן סיווג במכניקה כתנאי ללימוד המקצוע פיזיקה 1.

 

שכר הלימוד לסמסטר של 18 נ"ז יעמוד על 7205 ₪ (כולל מע"מ) ועוד 280 ₪ (כולל מע"מ) לכל נקודה נוספת (אם תילמד). התשלום יגבה על ידי היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ.

Scroll Top