מערכת שעות תארים מתקדמים חורף תשפ"ד

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – הפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות

סמסטר א' [חורף] תשפ"ד

 

מספר מקצוע

שם המקצוע

נק'

מועד שיעור

מרצה

מועדי מבחנים

הערות

96120

הנדסת איכות

3.5

הרצאה יום ה' 08:30-11:30

תרגול 11 יום ה' 11:30 – 12:30

פרופ. נוה איתן

מועד א: 21-02-2024

מועד ב: 13-03-2024

 

96210

יסודות בינה מלאכותית וישומייה

3.5

הרצאה יום ג' 08:30 – 11:30

תרגול 11 יום ג' 11:30 – 12:30

תרגול 12 יום א' 14:30 – 15:30

תרגול 13 יום ב' 14:30 – 15:30

תרגול 14 יום ה' 08:30 – 09:30

פרופ. חבר מאיר רשף

מועד א: 27-02-2024

מועד ב: 22-03-2024

פתוח לרישום לסטודנטים בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול בלבד

לא יחשב כקורס תואר שני למדעי הנתונים

96212

מודלים גרפים הסתברותיים

2

הרצאה יום ג' 15:30 – 17:30

דר. קניג בתיה

 

יחשב תחת הרשימה – קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

לתואר שני במדעי הנתונים

96231

מודלים מתמטיים באחזור מידע מתקדם

3

הרצאה יום ב' 09:30 – 12:30

פרופ. קורלנד אורן

 

יחשב תחת הרשימה – קורסי נתונים

לתואר שני במדעי הנתונים

96235

מערכות נבונות אינטרקטיביות

3

הרצאה יום ד' 08:30 – 10:30

תרגול 11 יום א' 13:30 – 14:30

דר. עמיר עפרה

 

מוגבל לרישום

יחשב תחת הרשימה – קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

לתואר שני במדעי הנתונים

96250

מערכות מידע מבוזרות

3.5

הרצאה יום ד' 14:30-17:30

תרגול 11 יום ה' 12:30 – 13:30

תרגול 12 יום א' 15:30 – 16:30

תרגול 13 יום ה' 14:30 – 15:30

פרופ. חבר עמק יובל

מועד א: 11-02-2024

מועד ב: 19-03-2024

 

96265

אלגוריתמים בלוגיקה[1]

3

הרצאה יום א' 14:30 – 16:30

פרופ. שטריכמן עופר

 

יחשב תחת הרשימה – קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

לתואר שני במדעי הנתונים

96275

הגורם האנושי באיסוף נתונים

3.5

הרצאה יום ב' 13:30 – 15:30

תרגול 11 יום ב' 16:30 – 17:30

תרגול 12 יום ג' 14:30 – 15:30

תרגול 13 יום ב' 18:30 – 19:30

פרופ. חבר לבונטין ליאת

   

96311

תיאוריה ואלגוריתמים לאופטימיזציה

3.5

הרצאה יום ב' 15:30 – 18:30

תרגול 11 יום ב' 18:30 – 19:30

דר. שטרן שמרית

מועד א: 08-02-2024

מועד ב: 03-03-2024

יחשב תחת הרשימה – קורסי אופטימיזציה

לתואר שני במדעי הנתונים

96411

למידה חישובית 1

3.5

הרצאה יום ג' 011:30 – 14:30

תרגול 11 יום ג' 14:30 – 15:30

תרגול 12 יום ד' 08:30-09:30

ד"ר שליט אורי

מועד א: 08-02-2024

מועד ב: 03-03-2024

לא יחשב כקורס תואר שני למדעי הנתונים

96414

סטטיסטיקה תעשייתית

3.5

הרצאה 10 יום ד' 14:30-17:30

תרגול 11 יום ג' 14:30 – 15:30

ד"ר אשר ג'קי

מועד א: 23-02-2024

מועד ב: 17-03-2024

 

96425

סדרות עתיות וחיזוי

2.5

הרצאה יום ה'

פרופ. חבר גולדברג יאיר

 

הקורס יועבר במסגרת תכנית משותפת עם אוניברסיטת ת"א.

יחשב תחת הרשימה – קורסי סטטיסטיקה והסתברות

לתואר שני במדעי הנתונים

96450

השוואות מרובות

3

הרצאה יום ג' 12:30 – 15:30

פרופ. חבר בוגומולוב מרינה

מועד א: 06-02-2024

מועד ב: 04-03-2024

יחשב תחת הרשימה – קורסי סטטיסטיקה והסתברות

לתואר שני במדעי הנתונים

96475

תכנון ניסויים וניתוחם

2.5

הרצאה יום א' 11:30 – 13:30

תרגול 11 יום א' 13:30 – 14:30

דר. אשר ג'קי

   

96553

כלכלת סביבה

2.5

הרצאה יום ג' 16:30 – 18:30

תרגול 11 יום ג' 18:30 – 19:30

דר. בן-חקון אליקים

   

96570

תורת המשחקים והתנהגות כלכלית

3.5

הרצאה יום ד' 14:30 – 17:30

תרגול 11 יום ג' 15:30 – 16:30

תרגול 12 יום ד' 17:30 – 18:30

פרופ. חבר בביצ'נקו יעקב

מועד א: 25-02-2024

מועד ב: 14-03-2024

 

96572

נושאים מתקדמים בתורת המשחקים

2

הרצאה יום ד' 14:30 – 16:30

מר שיידרמן דימיטרי

 

יחשב תחת הרשימה – קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

לתואר שני במדעי הנתונים

96578

בחירה חברתית והחלטות משותפות[2]

2.5

הרצאה יום ג' 12:30 – 14:30

תרגול 11 יום ג' 11:30 – 12:30

פרופ. חבר מאיר רשף

 

יחשב תחת הרשימה – קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

לתואר שני במדעי הנתונים

96606

כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית[3]

3

הרצאה יום ב' 09:30 – 10:30

הרצאה יום ב' 12:30 – 14:30

דר. פלונסקי אורי

 

מוגבל לרישום

יחשב תחת הרשימה – קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

לתואר שני במדעי הנתונים

96609

מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות

2.5

הרצאה יום ד' 16:30-18:30

מר תאודורסקו אנדרי

מועד א: 07-02-2024

מועד ב: 05-03-2024

 

96620

הנדסת גורמי אנוש

3.5

הרצאה יום א' 14:30 – 17:30

תרגול 11 יום א' 17:30 – 18:30

פרופ. חבר אקרמן רקפת

מועד א: 13-02-2024

מועד ב: 10-03-2024

 

96807

יזמות חברתית

3.5

הרצאה יום ב' 08:30-11:30

תרגול 11 יום ב' 11:30-12:30

דר. דוידוב משה

 

הקורס יינתן בשפה האנגלית, הגשת הפרויקט יכולה להיות באנגלית או עברית

97135

מחקר רב תחומי במערכות שירות

3.5

הרצאה יום ה' 12:30 – 15:30

תרגול 11 יום ה' 15:30 – 16:30

פרופ. חבר יום-טוב גלית

 

יחשב תחת הרשימה – קורסי נתונים

לתואר שני במדעי הנתונים

97209

למידה חישובית 2[4]

3.5

הרצאה יום ה' 09:30 – 12:30

תרגול 11 יום ה' 12:30 – 13:30

תרגול 12 יום ה' 14:30 – 15:30

תרגול 13 יום ד' 09:30 – 10:30

פרופ. חבר חזן תמיר

מועד א: 04-02-2024

מועד ב: 07-03-2024

יחשב תחת הרשימה – למידת מכונה

לתואר שני במדעי הנתונים

97215

שיטות בעיבוד שפה טבעית[5]

3

הרצאה יום א' 11:30 – 13:30

תרגול 11 יום א' 13:30 – 14:30

תרגול 12 יום ג' 15:30 – 16:30

תרגול 12 יום ג' 11:30 – 12:30

מר בן דוד אייל

 

יחשב תחת הרשימה – קורסי נתונים

לתואר שני במדעי הנתונים

97217

סמינר בעיבוד שפה טבעית

2.5

הרצאה יום ה' 12:30 – 14:30

תרגול 11 יום ה' 09:30 – 10:30

פרופ. חבר רייכרט רועי

 

הרישום לקורס ידני בלבד בתיאום מול המרצה

יחשב תחת הרשימה – למידת מכונה

לתואר שני במדעי הנתונים

97225

שיטות פרטובציה בלמידה ממוכנת

 2.5

הרצאה יום ב' 13:30 – 15:30

פרופ. חבר חזן תמיר

 

הרישום לקורס ידני בלבד בתיאום מול המרצה

יחשב תחת הרשימה – למידת מכונה

לתואר שני במדעי הנתונים

97247

אינטרנט של הדברים: טכנולוגיות

3

הרצאה יום ה' 10:30 – 12:30

מעבדה 11 יום ד' 10:30 – 12:30

מעבדה 12 יום ה' 08:30 – 10:30

מעבדה 13 יום ד' 08:30 – 10:30

מעבדה 14 יום ה' 12:30 – 14:30

דר. לויפר שלומי

 

יחשב תחת הרשימה – קורסי נתונים

לתואר שני במדעי הנתונים

97317

תורת המשחקים השיתופיים[6]

2.5

הרצאה יום ג' 15:30 – 17:30

תרגול 11 יום ג' 17:30-18:30

דר. הון-שניר שלומית

מועד א: 15-02-2024

מועד ב: 17-03-2024

יחשב תחת הרשימה – קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

לתואר שני במדעי הנתונים

97414

סטטיסטיקה 2[7]

3

הרצאה יום ד' 10:30 – 12:30

תרגול 11 יום ג' 14:30-15:30

תרגול 12 יום ב' 12:30 – 13:30

פרופ. חבר גולדברג יאיר

מועד א: 19-02-2024

מועד ב: 11-03-2024

יחשב תחת הרשימה – קורסי סטטיסטיקה והסתברות

לתואר שני במדעי הנתונים

97510

מודלים של זמן רציף במימון

2

הרצאה יום ה' 16:30 – 18:30

דר. בן-ארצי אחיקם

 

הקורס מועבר בזום

97622

מבוא למדעי הקוגניציה

 2

הרצאה יום ב' 15:30 – 17:30

דר. ברזק יבגני

   

97910

נ.נ. באינטגרציית אדם-מערכת

3

הרצאה יום א' 08:30-11:30

דר. גביש נירית

 

הקורס יועבר בעיקרו בזום

97921

נושאים במדעי נתונים והחלטות

3

הרצאה יום ה' 14:30 – 16:30

תרגול 11 יום ג' 11:30 – 12:30

דר. בן פורת עומר

מועד א: 21-02-2024

מועד ב: 13-03-2024

יחשב תחת הרשימה – קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה ובינה מלאכותית

לתואר שני במדעי הנתונים

98322

סמינר במתודולוגיות באופטימיזציה

2

הרצאה יום ד' 10:30 – 12:30

דר. חלק שאול נדב

 

יחשב תחת הרשימה – קורסי אופטימיזציה

לתואר שני במדעי הנתונים

98331

תכנון לינארי וקומבינטורי[8]

3.5

הרצאה יום ה' 16:30 – 19:30

תרגול 11 יום ה' 19:30 – 20:30

פרופ. חבר לוין אסף

 

יחשב תחת הרשימה – קורסי אופטימיזציה

לתואר שני במדעי הנתונים

98413

תהליכים סטוכסטיים

4

הרצאה יום ב' 09:30 – 12:30

תרגול 11 יום א' 14:30 – 16:30

פרופ. מיטניק לאוניד

 

יחשב תחת הרשימה – קורסי סטטיסטיקה והסתברות

לתואר שני במדעי הנתונים

98435

סמינר בהסתברות ותהליכים סטוכסטיים

2

הרצאה יום ד' 10:30 – 12:30

פרופ. חבר לואידור אורן

 

יחשב תחת הרשימה – קורסי סטטיסטיקה והסתברות

לתואר שני במדעי הנתונים

98602

התנהגות בארגונים

2.5

הרצאה יום א' 11:30 – 13:30

תרגול יום א' 13:30 – 14:30

דר. אלסטר אנדריי

   

98603

איסוף נתונים ומחקר במדעי ההתנהגות

2.5

הרצאה יום ה' 12:30 – 14:30

תרגול יום ה' 14:30 – 16:30

פרופ. יחיעם אלדד

מועד א: 25-02-2024

מועד ב: 18-03-2024

לא יחשב כקורס תואר שני למדעי הנתונים

99601

סמינר מתקדם במחקר פסיכולוגי

2

פרויקט יום ד' 10:30-12:30

פרופ. חבר אקרמן רקפת

   

[1] קורס תורת משחקים ואלגוריתמיקה למדעי הנתונים

[2] קורס תורת משחקים ואלגוריתמיקה למדעי הנתונים

[3] קורס תורת משחקים ואלגוריתמיקה למדעי הנתונים

[4] קורס למידת מכונה

[5] קורס נתונים למדעי הנתונים

[6] קורס תורת משחקים ואלגוריתמיקה למדעי הנתונים

[7] קורס סטטיסטיקה והסתברות למדעי הנתונים

[8] קורס אופטימיזציה למדעי הנתונים

Scroll Top