מדעי ההתנהגות והניהול – תכנית לימודים copy
א.           תוכנית הלימודים
  1. קורסי ליבה – מתוך הקורסים המפורטים בחלק זה, יש לקחת לפחות קורס אחד מכל קבוצה בטבלה. שאר הקורסים מהווים קורסי בחירה, בתיאום עם מנחה התזה.
מספר קורס שם סמסטר (כפוף לשינויים) נקודות
התנהגות ארגונית
טרם נקבע סמינר מתקדם בהתנהגות ארגונית א' טרם נקבע
קוגניציה והנדסת גורמי אנוש
096620 הנדסת גורמי אנוש א' 3.5
096266 חוויית משתמש א' 3.5
096690 כלכלה התנהגותית ולמידה ב' 2.5
098694 מטה-קוגניציה ב' 2.5
096617 חשיבה וקבלת החלטות כל סמסטר 2.5
שיווק התנהגותי
098663 התנהגות צרכנים ב' 2.0
  1. קורסי בסיס – חובה לכל המסלולים
099635 סמינר במדעי ההתנהגות

נוכחות חובה כל שבוע. הדרישה היא לנוכחות ב 40 מפגשים לפחות במהלך שנתיים. הרשמה בסמסטר רביעי

כל סמסטר 0.5
099601 סמינר מתקדם  במחקר פסיכולוגי א' 2.0
098603 איסוף נתונים  במחקר במדעי ההתנהגות א' 2.5
טרם נקבע תכנות בפייתון ב' טרם נקבע
098460 ישומי ניתוח רב משתני ב' 3.5

 

  1. חובות לימוד טכניוניים
  1. קורסי בחירה

כל קורסי המוסמכים בטכניון פתוחים כקורסי בחירה בתוכנית למדעי ההתנהגות והניהול. להלן רשימה חלקית של קורסים שניתנים בפקולטה שלנו:

מספר קורס שם קורס מרצה ניקוד
099792 ניהול תהליך החדשנות מרים ארז 2.0
098763 ניהול בין תרבותי מרים ארז 2.0
097800 עקרונות השיווק ליאת לבונטין 3.5
096692 נתוני עתק לחקר מדעי ההתנהגות ענת רפאלי ואלעד
יום-טוב (מ-Microsoft)
2.5
097136 בדיקות שמישות במערכות אינטראקטיביות אבי פרוש 3.5
096606 כלכלה התנהגותית בסביבות טכנולוגיות אורי פלונסקי 3.0
096625 הצגת מידע חזותי וקוגניציה אבי פרוש 3.0
096693 רשתות פסיכולוגיות וקוגניטיביות יועד קנת 3.0
099631 אימון ורכישת כשרים דני גופר 2.0
098662 אבחון ויעוץ ארגוני יעל קריל 2.0
099621 סמינר בדינמיקה קבוצתית עדו פלג 2.0
טרם נקבע התנסות מעשית בארגון (פרקטיקום) מרים ארז טרם נקבע
099624 סמינר מחקר אישי גמיש – בתיאום עם המנחה 2.0
096120 הנדסת איכות איתן נווה 3.5

חלק מהקורסים לא ניתנים כל שנה. יתכן שחלק מהקורסים ינתנו באנגלית.

Scroll Top