Decorative Banner
הקמת מערכת מידע לעמותת "כלבלאב"
הקמת מערכת מידע לעמותת "כלבלאב"
KelevLove Logo

כלבלאב, עמותה הממוקמת בקיבוץ יסעור ומצילה מאות כלבים בשנה ומוצאת להם בית חם. במסגרת הפרויקט פיתחה קבוצת סטודנטים מערכת מידע מלאה המאפשרת לעמותה להתנהל בכל ההיבטים. המערכת כוללת אלגוריתמים מתקדמים לחיזוי זמן השהיה של הכלב והמלצה על הכלבים המיועדים לאימוץ.

Scroll Top