Decorative Banner
פרויקט סיוע לעסקים קטנים ובינוניים
פרויקט סיוע לעסקים קטנים ובינוניים

במסגרת הפרויקט יאספו נתונים ממאות עסקים קטנים ובינוניים ויבוצע ניתוח של המדדים המרכזיים התפעוליים המסייעים לעסקים קטנים ובינוניים לקבל החלטות נכונות. הפרויקט יבוצע בשיתוף מוסד שמואל נאמן והפקולטה.

Scroll Top