מערכת שעות תארים מתקדמים סמסטר אביב

 

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – הפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות

סמסטר ב’ [אביב] תשפ”ג

 

מקצוע

שם המקצוע

נק’

מועד שיעור

מרצה

מועדי מבחנים

מדעי הנתונים והמידע

הערות

96200

 

כלים מתמטיים למדעי הנתונים

 

3.5

 

הרצאה יום ד’ 08:30-11:30

תרגול 11 יום ד’ 11:30-12:30

פרופ. חבר פרוקצ’ה אביתר

מועד א: 16-02-2023

מועד ב: 12-03-2023

ברשימת קורסי סטטיסטיקה והסתברות או קורסי אופטימיזציה

הרישום לקורס בתיאום מול מרצה הקורס.

 

96208

 

בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות

 

2.5

 

הרצאה יום ג’ 14:30-16:30

שעת פרויקט יום ב’ 18:30-19:30

פרופ. חבר כרפס ארז

 

מועד א: 21-02-2023

מועד ב: 21-03-2023

ברשימת קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה

 

 

96211

 

 

 

 

מודלים למסחר אלקטרוני[1]

 

 

 

 

3.5

 

 

 

 

הרצאה יום ד’ 14:30-17:30

תרגול 11 יום ג’ 16:30-17:30

תרגול 12 יום ב’ 13:30-14:30

תרגול 13 יום ד’ 18:30-19:30

תרגול 14 יום ג’ 12:30-13:30

דר. בן פורת עומר

 

 

 

 

מועד א: 30-07-2023

מועד ב: 11-10-2023

ברשימת קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה

 

 

96212

 

מודלים גרפים הסתברותיים

 

2

 

הרצאה יום ג’ 14:30-16:30

דר. קניג בתיה

 

 

ברשימת קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה

הרישום לקורס בתיאום מול מרצה הקורס.

96222

 

 

 

שפה, חישוביות וקוגניציה

 

 

 

3

 

 

 

הרצאה יום ג’ 14:30-16:30

תרגול 11 יום ה’ 15:30-16:30

תרגול 12 יום ה’ 16:30-17:30

דר. ברזק יבגני

 

 

 

 

ברשימת קורסי נתונים

 

96224

 

 

 

ניהול מידע מבוזר

 

 

 

3

 

 

 

הרצאה יום ב’ 14:30-16:30

תרגול 11 יום ב’ 17:30-18:30

תרגול 12 יום ג’ 12:30-13:30

תרגול 13 יום ב’ 16:30-17:30

פרופ. גל אביגדור

 

 

 

מועד א: 10-07-2023

מועד ב: 09-10-2023

ברשימת קורסי נתונים

 

96226

 

 

חישוב, תורת המשחקים וכלכלה

 

 

2.5

 

 

הרצאה יום ג’ 12:30-14:30

תרגול 11 יום ג’ 11:30-12:30

תרגול 12 יום ג’ 10:30-11:30

פרופ. חבר מאיר רשף

 

 

 

ברשימת קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה

 

הקורס יועבר בשפה האנגלית.

96250

 

מערכות מידע מבוזרות

 

3.5

 

הרצאה יום ד’ 09:30-12:30

תרגול 11 יום ד’ 08:30-09:30

גב. הרלב נגה

 

 

מועד א: 01-08-2023

מועד ב: 18-10-2023

 

 

 

97920

 

עיבוד שפה טבעית מחקרית

 

3.5

 

הרצאה יום ה’ 13:30-15:30

תרגול 11 יום ה’ 15:30-16:30

פרופ. רייכרט רועי

 

 

ברשימת קורסי למידת מכונה

הרישום לקורס בתיאום מול מרצה הקורס.

97980

פרטיות ואתיקה של מידע

2

הרצאה יום ב’ 08:30-10:30

דר. וולף רן

 

 

 

96262

 

אחזור מידע

 

3.5

 

הרצאה יום ב’ 10:30-13:30                        

תרגול 11 יום ב’ 13:30-14:30

פרופ. קורלנד אורן

 

מועד א: 03-08-2023

מועד ב: 13-10-2023

ברשימת קורסי נתונים

 

96266

 

 

 

חווית משתמש במערכות אינטראקטיביות

 

 

3.5

 

 

 

הרצאה יום א’ 09:30-12:30

תרגול 11 יום א’ 12:30-13:30

תרגול 12 יום א’ 13:30-14:30

דר. גביש נירית

 

 

 

 

 

 

98920

 

 

אנשים ובינה מלאכותית

 

 

2.5

 

 

הרצאה יום ד’ 14:30-16:30

תרגול יום ד’ 16:30-17:30

דר. עמיר עפרה

 

 

 

ברשימת קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה

 

מוגבל לרישום ידני בלבד, עד 20 סטודנטים בקורס

096291

מסחר אלגוריתמי בתדירות גבוהה

2

הרצאה יום א’ 13:30-15:30

דר. נוימן אייל

 

ברשימת קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה

 

 

096292

 

 

שיטות חיזוי בפינטק

 

 

3

 

 

הרצאה יום ד’ 14:30-16:30 (זום)
תרגול 11 יום ד’ 16:30-17:30
תרגול 12 יום ג’ 10:30-11:30

דר. בן-ארצי אחיקם

 

 

 

ברשימת קורסי למידת מכונה

 

096293

למידה חישובית בבחירת תיק השקעות

2.5

הרצאה יום א’ 09:30-11:30

דר. בלט דורון

 

ברשימת קורסי למידת מכונה

 

096324

 

הנדסת מערכות שירות

 

3.5

 

הרצאה יום ד’ 09:30-12:30

תרגול 11 יום ד’ 08:30-09:30

דר. מנדלסון גל

 

מועד א: 28-07-2023

מועד ב: 20-10-2023

ברשימת קורסי נתונים

 

096327

 

 

מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים

 

 

3.5

 

 

הרצאה יום א’ 12:30-15:30

תרגול 11 יום א’ 15:30-16:30

תרגול 12 יום ג’ 12:30-13:30

דר. חלק שאול נדב

 

 

מועד א: 16-07-2023

מועד ב: 22-10-2023

ברשימת קורסי אופטימיזציה

 

096335

 

אופטימיזציה בתנאי אי ודאות

 

3.5

 

הרצאה יום ב’ 14:30-17:30

תרגול 11 יום ב 17:30-18:30

דר. שטרן שמרית

 

 

ברשימת קורסי אופטימיזציה

 

096336

שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה

2

הרצאה יום ג’ 09:30-11:30

דר. גרבר דן

 

ברשימת קורסי אופטימיזציה

 

096351

 

שיטות פוליהדרליות לתכנות בשלמים

 

2.5

 

הרצאה יום א’ 09:30-11:30
תרגול 11 יום א’ 11:30-12:30

פרופ. חבר לוין אסף

 

 

ברשימת קורסי אופטימיזציה

 

96411

 

 

למידה חישובית 1

 

 

3.5

 

 

הרצאה יום ד’ 09:30-12:30

תרגול 11 יום ב’ 17:30-18:30

תרגול 12 יום ד’ 17:30-18:30

 

 

 

דר. גרבר דן

 

 

מועד א: 04-08-2023

מועד ב: 18-10-2023

קורס השלמה

 

096412

 

 

 

ניהול וכריית תהליכים עסקיים

 

 

 

3

 

 

 

הרצאה – יום ג’ 16:30-18:30
               יום ה’ 16:30-18:30

תרגול 11 – יום ג’ 18:30-19:30
                  יום ה’ 18:30-19:30

מר סנדרוביץ אריק

 

 

 

 

ברשימת קורסי נתונים

הקורס יינתן פעמיים בשבוע החל מ- 23.05.23 חציו הראשון בזום והשני פרונטלי.

ההרצאות יועברו באנגלית.

096415

נושאים ברגרסיה

3

הרצאה יום ד’ 14:30-17:30

דר. עזריאל דוד

 

ברשימת קורסי סטטיסטיקה והסתברות

 

096450

 

השוואות מרובות

 

3

 

הרצאה יום ה’ 10:30-13:30

פרופ. חבר בוגומולוב מרינה

 

מועד א: 19-07-2023

מועד ב: 09-10-2023

ברשימת קורסי סטטיסטיקה והסתברות

 

096553

כלכלת סביבה

2.5

הרצאה יום ג’ 17:30-19:30

תרגול 11 יום ג’ 19:30-20:30

דר. בן-חקון אליקים

 

 

 

 

096556

 

 

שוקי אופציות

 

 

2.5

 

 

הרצאה יום ב’ 16:30-18:30

תרגול 11 יום ה’ 15:30-16:30

תרגול 12 יום ה’ 16:30-17:30

דר. קעדאן מחמוד

 

 

 

 

מועד א: 23-07-2023

מועד ב: 16-10-2023

 

 

096570

 

 

תורת המשחקים והתנהגות כלכלית

 

 

3.5

 

 

הרצאה יום ב’ 12:30-15:30

תרגול 11 יום א’ 18:30-19:30

תרגול 12 יום א’ 13:30-14:30

פרופ. חבר בביצ’נקו יעקב

 

מועד א: 11-07-2023

מועד ב: 23-10-2023

 

 

096600

 

 

 

התנהגות ארגונית

 

 

 

3.5

 

 

 

הרצאה יום ה’ 08:30-11:30

תרגול 11 יום ה’ 11:30-12:30

תרגול 12 יום ה’ 15:30-16:30

תרגול 13 יום ב’ 09:30-10:30

 

 

דר. הררי-חמם דנה

 

 

 

מועד א: 13-07-2023

מועד ב: 10-10-2023

 

 

096617

 

 

 

 

 

חשיבה וקבלת החלטות

 

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 

הרצאה יום ג’ 16:30-18:30

תרגול 11 יום ג’ 18:30-19:30

פרופ. ערב עדו

 

 

 

 

 

מועד א: 24-07-2023

מועד ב: 12-10-2023

 

הקורס יועבר במסגרת התכנית המשותפת “יורוטק”. יועבר בשפה האנגלית ובזום.

096625

 

 

 

 

הצגת מידע חזותי וקוגניציה

 

 

 

 

3

 

 

 

 

הרצאה יום ג’ 08:30-10:30

תרגול 11 יום א’ 15:30-16:30

תרגול 12 יום ב’ 13:30-14:30

תרגול 13 יום ב’ 18:30-19:30

תרגול 14 יום ב’ 14:30-15:30

גב. אלבו יעל

 

 

 

 

 

 

 

096692

 

נתוני עתק בחקר מדעי ההתנהגות

 

3

 

הרצאה יום ג’ 13:30-15:30

תרגול יום ג’ 15:30-16:30

פרופ. רפאלי ענת

 

 

 

 

096693

 

רשתות פסיכולוגיות וקוגניטיביות

 

3

 

הרצאה יום ה’ 08:30-10:30

תרגול יום ה’ 10:30-11:30

דר. קנת יועד

 

 

 

 

 

096694

 

מטה קוגניציה

 

2.5

 

הרצאה יום א’ 15:30-17:30

תרגול יום א’ 14:30-15:30

פרופ. חבר אקרמן רקפת

 

 

 

096700

 

 

התנסות מעשית בארגון

 

 

3

 

 

הרצאה יום ג’ 14:30-16:30

 

דר. ארונהיים לאורנס

 

 

 

 

הקורס יועבר ע”י הפקולטה למדעי המחשב וינתן בשפה האנגלית.

097246

 

מודלי חישוב חברתי

 

2.5

 

הרצאה יום ב’ 08:30-10:30

פרופ. טננהולץ משה

 

ברשימת קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה

 

הרישום בקורס הינו ידני בתיאום מול המרצה בקורס.

097247

 

 

 

 

 

 

אינטרנט של הדברים: טכנולוגיות

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

הרצאה יום ה’ 11:30-13:30

תרגול 11 יום ג’ 14:30-16:30

תרגול 12 יום ג’ 11:30-13:30

תרגול 13 יום ה’ 13:30-15:30

תרגול 14 יום ה’ 08:30-10:30

תרגול 15 יום ב’ 08:30-10:30

דר. לויפר שלומי

 

ברשימת קורסי נתונים

 

097248

 

למידת מכונה ברפואה

 

3

 

הרצאה יום ג’ 11:30-13:30

תרגול 11 יום ג’ 13:30-14:30

דר. שליט אורי

 

ברשימת קורסי נתונים

הרישום בקורס הינו ידני בתיאום מול המרצה בקורס.

097280

אלגוריתמים בתרחישי אי-וודאות

3

הרצאה יום א’ 13:30-16:30

פרופ. חבר עמק יובל

 

ברשימת קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה

 

 

097447

 

 

 

 

מבוא לחישוביות וסיבוכיות

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

הרצאה יום א’ 16:30-18:30

תרגול 11 יום ד’ 17:30-18:30

תרגול 12 יום ג’ 11:30-12:30

תרגול 13 יום א’ 18:30-19:30

תרגול 14 יום ג’ 16:30-17:30

פרופ. קוטין שי

מועד א: 25-07-2023

מועד ב: 27-09-2023

קורס השלמה

 

097800

 

 

עקרונות השיווק

 

 

3.5

 

 

הרצאה יום ד’ 16:30-19:30

תרגול 11 יום ה’ 15:30-16:30

תרגול 12 יום ב’ 08:30-09:30

דר. הרציגר עטר

מועד א: 28-07-2023

מועד ב: 23-10-2023

 

 

097921

 

נושאים במדעי נתונים והחלטות

 

3

 

הרצאה יום ד’ 09:30-11:30

תרגול 11 יום ד’ 11:30-12:30

דר. בן פורת עומר

 

ברשימת קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה

הרישום יהיה בתיאום ישיר מול המרצה בקורס

098414

תיאוריה סטטיסטית

3

הרצאה יום א’ 13:30-16:30 (Lib03)

דר. עזריאל דוד

 

ברשימת קורסי סטטיסטיקה והסתברות

 

098460

 

יישומי ניתוח רב-משתני

 

3.5

 

הרצאה יום ה’ 11:30-14:30

תרגול 11 יום ה’ 14:30-15:30

דר. וישקין אלון

 

ברשימת קורסי סטטיסטיקה והסתברות

 

098663

סמינר בהתנהגות צרכנים

2

הרצאה יום ד’ 10:30-12:30

פרופ. חבר לבונטין ליאת

 

 

סמינר

098666

מדעי הקוגניציה המתקדמים

2

הרצאה יום ג’ 10:30-12:30

דר. קנת יועד

 

 

 

099400

 

סדנה בסטטיסטיקה לדוקטורנטים

 

3.5

 

הרצאה יום ב’ 09:30-12:30

תרגול 11 יום ב’ 12:30-13:30

פרופ. יחיעם אלדד

 

 

 

099621

סמינר בדינמיקה קבוצתית

2

הרצאה יום ב’ 16:30-18:30

דר. פלג עדו

 

 

סמינר

099635

סמינר שטח במדעי ההתנהגות בניהול

0.5

פרויקט יום ד’ 14:30-16:30

דר. הרציגר עטר

 

 

 

 

 

[1] קורס תורת משחקים ואלגוריתמיקה למדעי הנתונים

Scroll Top