תואר שני (M.Sc.) במדעי ההתנהגות והניהול

המסלולים המוצעים:

 

 1. פסיכולוגיה ארגונית
 2. פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש
 3. שיווק התנהגותי
 4. מגיסטר במדעים (Master of Science)

 

מצגת על התכנית

טלפון לבירורים : 8294403 – 04

רכזת לימודים לתארים מתקדמים : גב’ ענת קומפל gradsec@ie.technion.ac.il

ראש השטח: פרופ”ח רקפת אקרמן ackerman@ie.technion.ac.il

התכנית במדעי ההתנהגות והניהול בטכניון מאפשרת לסטודנטים לפתח כישורי מחקר בסביבה רב-תחומית, במקביל להכשרה יישומית, תוך שימוש בשיטות עבודה המשלבות את חזית הטכנולוגיה. התוכנית בנויה כמו תכניות לתארים מתקדמיים באוניברסיטאות מובילות בארה”ב:  מתקבלים רק סטודנטים מצטיינים,  רוב המתקבלים  מקבלים  מלגה (3/4 שכר לימוד ודמי קיום) ונדרשים להקדיש את מלוא זמנם ללימודים.

התוכנית מתאימה במיוחד למי ששוקלים קריירה אקדמית. אחוז הבוגרים שפיתחו קריירה אקדמית גבוה מ 25% ודומה לסיכויי ההצלחה באוניברסיטאות המובילות בעולם.

שילוב החשיבה המחקרית והידע היישומי המוענק בתוכניות הוביל בוגרים רבים לקריירות מצליחות. דוגמאות של בוגרים שלנו ותחומי עיסוקם, ניתן לראות באתר.

א.           מסלולי לימוד לתואר שני

בתוכנית במדעי ההתנהגות והניהול בטכניון ארבעה מסלולים:

 • פסיכולוגיה ארגונית – המסלול מקנה התמחות במחקר ובפרקטיקה בפסיכולוגיה ארגונית. לבוגרים מוענק התואר “מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול: פסיכולוגיה ארגונית”. מתקבלים רק בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה‏1[1].
 • פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש – המסלול מקנה התמחות במחקר וביישום של פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש. לבוגרים מוענק התואר “מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול: פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש”. מתקבלים רק בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה‏11.
 • שיווק התנהגותי – המסלול מקנה התמחות במחקר וביישום בתחום השיווק תוך דגש על התנהגות צרכנים. לבוגרים מוענק התואר “מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול: שיווק”. מתקבלים בוגרי תארים ראשונים מגוונים.
 • מגיסטר במדעים (Master of Science) – מסלול המאפשרת לבוגרי תארים ראשונים מגוונים, כולל בוגרי הטכניון, ללמוד במסלולים להתנהגות ארגונית, הנדסת גורמי אנוש, שיווק התנהגותי ותוכנית אישית.

כחלק ממסמכי ההרשמה, בהצהרת הכוונות, יכתוב המועמד באיזה מהמסלולים הוא מעונין. לבוגרי המסלול מוענק התואר “מגיסטר למדעים”. לתעודת סיום התואר יצורף מכתב מדיקן הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, המצהיר על המסלול שבו התמחה הסטודנט.

מעבר בין מסלולים: יש אפשרות מעבר בין מסלולים בכפוף לרקע האקדמי של הסטודנט, להשלמת הקורסים הרלוונטיים, ולאישורם של המנחה וראש השטח. בכל מעבר יש להגיש בקשה רשמית באמצעות טופס בקשה למעבר מסלול לימודים/פקולטה על פי ההוראות המופיעות על גבי הטופס. מעברים מתבצעים בתחילת סמסטר.

ב.            תנאי קבלה והרשמה

למסלולי הלימוד לפסיכולוגיה ארגונית וקוגנטיבית מתקבלים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה. עקב הביקוש ממוצע המתקבלים בשנים האחרונות היה מעל 90 עם ציון גבוה במבחן המתאם הארצי בפסיכולוגיה (או ב GRE). סטודנטים מצטיינים יכולים להתקבל גם ללא השתתפות במבחן המתאם. בנוסף, הועדה מתחשבת במידע נוסף כמו ניסיון במחקר ותכנות.

למסלולי שיווק התנהגותי וMaster of Science מתקבלים בוגרי פסיכולוגיה וגם בוגרי כל תואר ראשון אחר. ציון הקבלה נקבע בהתאם למקובל בתחום הלימודים של המועמד. קורסי השלמה מפורטים למטה. בקורסים מסוימים נדרשת עבודת השלמה עם תחילת הקורס.

הרשמה לכל המסלולים נעשית באמצעות ערכת הרשמה שנמצאת באתר  ביה”ס לתארים מתקדמים. יש לצרף לטפסי ההרשמה קורות חיים, הצהרת כוונות, המלצות ותוצאות מבחן מתא”ם (למסלולים הרלוונטיים).  במסמך הצהרת הכוונות יכתוב המועמד באיזה ממסלולי הלימוד הוא מעונין ללמוד. תהליך המיון כולל ראיונות אישיים לפי שיקול ועדת הקבלה. במקביל להגשת הטפסים לטכניון, על הנרשמים למסלולים בפסיכולוגיה ארגונית וקוגנטיבית להירשם גם באתר המשותף לכל התוכניות לפסיכולוגיה בארץ. יש לפעול על פי לוח הזמנים המופיע באתר.

קורסי השלמה לבעלי תואר ראשון אחר מפסיכולוגיה

התואר השני שניתן בתוכנית הינו תואר במדעי ההתנהגות והניהול. רוב הסטדונטים בתוכנית בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה, או תוכניות מקבילות. עבור מועמדים בעלי תואר ראשון שאיננו כולל הכשרה בפסיכולוגיה, תשקל תקופת השלמות שתוכנה יקבע על ידי ועדת הקבלה עבור כל מועמד באופן אישי. מטרתם להעניק למועמד/ת ידע בסיסי שיאפשר לו/לה להצליח בקורסים של תואר שני. דוגמאות לתחומים שבהם אנחנו נותנים קורסי השלמה: שיטות מחקר במדעי החברה, מושגי יסוד בפסיכולוגיה, סטטיסטיקה למדעי החברה, תכנות בסיסי, וקורס המכוון לתחום הענין של המועמד. הועדה תקבע תנאי מינימום שאם המועמד יעמוד בהם מובטח לו שיתקבל בשנת הלימודים הבאה.

ג.             דרישות הלימוד

הלימודים לתואר כוללים עבודת תיזה מחקרית וקורסים בהיקף של 30 נקודות לפחות עבור בוגרי תארים ראשונים תלת-שנתיים ו-27 נקודות לפחות עבור בוגרי תארים ראשונים ארבע-שנתיים.  תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה, כמפורט בהמשך, וקורסי בחירה.  הרכב הקורסים הסמסטריאלי יקבע על ידי כל סטודנט באופן אישי בתיאום עם המנחה בהתאם לרקע ולתחומי העניין.  בעת הקבלה, לפקולטה תהיה הזכות לקבוע דרישות לימודיות נוספות מעבר לאלה שנקבעו על-ידי ביה”ס לתארים מתקדמים. סטודנט בעל ידע קודם המקביל לאחד מקורסי החובה יכול לקבל פטור, ולהשלים את הנקודות בקורס חלופי.

ד.            עבודת תיזה

תלמידי התוכנית לומדים מכל חברי הסגל בתוכנית. עבודת המחקר של כל תלמיד תונחה על ידי אחד או יותר מחברי הסגל בפקולטה, בתנאי שחבר הסגל פנוי, מעוניין ומסכים להנחיה. מידע עדכני על כל חברי הסגל ניתן למצוא באתר ובאתרי הבית של חברי הסגל. רשימת חברי הסגל מופיעה בתחתית מסמך זה.

הוראות לגבי הגשת עבודת התיזה, והוראות כלליות ללימודים מתקדמים בטכניון מופיעות באתר  ביה”ס לתארים מתקדמים.  חובתו של כל סטודנט למצוא מנחה מקרב חברי הסגל לעבודת התיזה. ניתן לעבוד על מחקר התיזה עם מנחים ממסלולים שונים. במסלולים לפסיכולוגיה אחד המנחים צריך להיות בעל הכשרה בתחום זה.

בכל המסלולים יש אפשרות לעבודה המשלבת חוקרים בתוכניות שלנו וחוקרים מתחומים אחרים בפקולטה, כגון, מדעי הנתונים, כלכלה, הנדסה, ויזמות, או מחוץ לפקולטה.

תוך 11 חודש מתחילת הלימודים יש להגיש הצעה לתיזה למזכירות הפקולטה ולשלוח אותה באופן אלקטרוני לכל חברי הסגל בשטח, ולקבל את אישורו של בית הספר לתארים מתקדמים תוך שנה מתחילת הלימודים, או לפי התאריך שמופיע במכתב הקבלה. לקראת סיום עבודת המחקר יש להציגה באנגלית בסמינר שטח ולדאוג לפרסום הודעה על הסמינר לפי כללי הטכניון בתיאום עם מרכז/ת הסמינר. לאחר ההצגה, עבודת התיזה  תוגש בכתב לפי כללי בית הספר ללימודי מוסמכים, והסטודנט יבחן בעל פה על העבודה על ידי ועדת בוחנים אותה יגדיר המנחה.

אפשרות מעבר לתואר שלישי

ניתן לעבור מלימודי תואר שני ללימודי תואר שלישי (מסלול ישיר לדוקטורט) ללא השלמת תיזה לתואר שני במידה שהמנחה ממליץ על כך וההישגים המחקריים של הסטודנט מצדיקים זאת (למשל, כתיבה של מאמר מדעי ברמה גבוהה). בנוסף לכל האמור במסמך זה, יש לפעול לפי התקנות והנהלים של ביה”ס לתארים מתקדמים, כפי שהם מפורטים בידיעון למועמד ובאתר ביה”ס.

ה.           מלגות

סטודנטים בעלי הישגים לימודיים טובים (כולל סטודנטים חדשים) רשאים לבקש מלגה מביה”ס לתארים מתקדמים של הטכניון. סטודנט המקבל מלגה חייב להקדיש את זמנו לעבודת מחקר עם אחד מחברי הסגל ולהיות נוכח בטכניון. קבלת מלגה מגבילה את הזכות לעבוד במקום אחר.  בנפרד מהמלגות, תלמידים בעלי רמת הישגים טובה בלימודים יכולים להגיש מועמדות למשרת תרגול.

 

ו.             תוכנית הלימודים
 1. קורסי ליבה – מתוך הקורסים המפורטים בחלק זה, יש לקחת לפחות קורס אחד מכל קבוצה בטבלה. שאר הקורסים מהווים קורסי בחירה, בתיאום עם מנחה התזה.
מספר קורס שם סמסטר (כפוף לשינויים) נקודות
התנהגות ארגונית
096600 התנהגות ארגונית  (קבוצת מוסמכים) א’ 3.5
096120 הנדסת איכות א’ 3.5
הנדסת גורמי אנוש וקוגניציה
096620 הנדסת גורמי אנוש א’ 3.5
096266 חוויית משתמש א’ 3.5
096690 כלכלה התנהגותית ולמידה ב’ 2.5
098694 מטה-קוגניציה ב’ 2.5
096617 חשיבה וקבלת החלטות כל סמסטר 2.5
שיווק התנהגותי
097800 עקרונות השיווק כל סמסטר 3.5
098663 התנהגות צרכנים ב’ 2.0

קורסי בסיס – חובה לכל המסלולים

099635 סמינר שטח במדעי ההתנהגות

נוכחות חובה כל שבוע. הדרישה היא לנוכחות ב 40 מפגשים לפחות במהלך שנתיים. הרשמה בסמסטר רביעי

כל סמסטר 0.5
099601 סמינר מתקדם  במחקר פסיכולוגי א’ 2.0
098603 איסוף נתונים  במחקר במדעי ההתנהגות א’ 2.5
טרם נקבע תכנות בפייתון ב’ טרם נקבע
098460 ישומי ניתוח רב משתני ב’ 3.5

קורסי בחירה

כל קורסי המוסמכים בטכניון פתוחים כקורסי בחירה בתוכנית למדעי ההתנהגות והניהול. להלן רשימה חלקית של קורסים שניתנים בפקולטה שלנו:

מספר קורס שם קורס מרצה ניקוד
099792 ניהול תהליך החדשנות מרים ארז 2.0
098763 ניהול בין תרבותי מרים ארז 2.0
096692 נתוני עתק לחקר מדעי ההתנהגות ענת רפאלי ואלעד יום-טוב (מ-MicroSoft) 2.5
097136 בדיקות שמישות במערכות אינטראקטיביות אבי פרוש 3.5
096625 הצגת מידע חזותי וקוגניציה אבי פרוש 3.0
096693 רשתות פסיכולוגיות וקוגניטיביות יועד קנט 3.0
099631 אימון ורכישת כשרים דני גופר 2.0
098662 אבחון ויעוץ ארגוני יעל קריל 2.0
099621 סמינר בדינמיקה קבוצתית עדו פלג 2.0
טרם נקבע סדנת יזמות לתלמידי מחקר משה דוידוב טרם נקבע
096815 יזמות חברתית ליאת לבונטין 2.5
096700 התנסות מעשית בארגון (פרקטיקום) מרים ארז — *
099624 סמינר מחקר אישי גמיש – בתיאום עם המנחה 2.0

* סטודנטים הרשומים למסלול בפסיכולוגיה ארגונית רשאים לעשות פרקטיקום. לשם כך עליהם להרשם לקורס הפרקטיקום (096700). הזיכוי עבור קורס זה אינו נכלל במכסת הנקודות לתואר.

חלק מהקורסים לא ניתנים כל שנה. יתכן שחלק מהקורסים ינתנו באנגלית.

א.           חובות נוספים
 1. באחריות התלמידים להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית הפקולטית לסטודנטים במדעי ההתנהגות – ie_behav. הודעות הנשלחות לרשימה אלקטרונית זו מחייבות את התלמידים.
 2. הוראות לגבי הגשת עבודת התיזה, והוראות כלליות ללימודים מתקדמים בטכניון מופיעות באתר ביה”ס לתארים מתקדמים.

 

ב.            חברי הסגל

כל חברי הסגל בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול יכולים להנחות סטודנטים בתוכנית למדעי ההתנהגות והניהול. חברי הסגל העוסקים ישירות בתחום של מדעי ההתנהגות והניהול הם:

חברי סגל אמריטוס, אשר פרשו לפנסיה, ומעונינים להנחות סטודנטים לתארים מתקדמים:

דניאל גופר (Daniel Gopher) טלפון: 8294456, dgopher@ie.technion.ac.il

[1] או אחרים, כגון מדעי ההתנהגות, המוכרים על ידי הסתדרות הפסיכולוגים

Scroll Top